FANDOM


1.2.13 Antrenorul ajunge de la primul la ultimul sportiv in timpul:

t=\frac{l}{v+u}

Dupa intalnirea cu antrenorul, primul sportiv se intoarce. In timpul pana cand antrenorul se intalneste cu ultimul sportiv, el va parcurge relativ la acesta:

l'=t*(v-u)=\frac{l*(v-u)}{v+u}

Aceasta fiind si lungimea coloanei dupa intalnire.

Daca v>u Atunci primul sportiv ramane in aceasta pozitie, insa daca v<u primul sportiv devine ultimul. Se observa ca pentru v=u lungimea coloanei devine 0Inapoi la Problema