FANDOM


Prezenta lucrare isi propune sa realizeze o mai mare apropiere intre partile teoretica si aplicativa ale fizicii.

In insusirea fizicii si a stiintelor tehnice, in general, pregatirea teoretica se desavarseste prin aplicatii de laborator si prin rezolvarea de probleme; acest ultim gen de activitate, deosebit de important, face parte integranta din procesul instructiv-educativ al insusirii cunostintelor din cadrul unei discipline.

Prin rezolvarea de probleme se realizeaza nu numai aprofundarea cunostintelor teoretice, o sistematizare a acestora, legarea intre ele, ci si o apropiere de practica, o ordonare a materialului, formarea modului de a gandi, judecata logica a celui care studiaza. Se dobandesc astfel o serie de calitati care intrgesc personalitatea in formare a tinerilor ce-si aleg o profesie sau isi desavarsesc pregatirea pentru o viitoare cariera. Prin rezolvarea de problme se dezvolta, de asemenea, curiozitatea tehnica si stiintifica, dorinta de a sti cat mai multe lucruri din domeniul respectiv, creste increderea in sine si se elimina in general tracul si emotiile intalnite atat de des la examene sau concursuri.

In aparenta fiecare problema are particularitatile ei si modul ei de rezolvare; in realitate insa sistematizarea cunostintelor legate de rezolvarea unei probleme prin folosirea anumitor tehnici de lucru, metode de calcul si programe si prin cunoasterea tipurilor de probleme ce pot fi intalnite, poate face din rezolvarea de probleme o activitate placuta, atractiva si deosebit de instructiva.

In prezenta lucrare am urmarit in mod deosebit aceste idei pentru domeniul destul de larg pe care il prezinta fizica, la nivelul cerut de concursurile si examenele ce se sustin in ultimii ani de liceu si la admiterea in facultate.

Cunoasterea structurii unui enunt, a etapelor de rezolvare a unei probleme, a metodelor folosite pentru stabilirea unor marimi precum si a sistematizarii tipurilor de probleme dupa gradul lor de dificultate conduc la formarea gandirii logice, la insusirea unor tehnici rapide de lucru, punand ordine in cunostintele necesare pentru o asemenea activitate.

Paralel cu dezvoltarea cunostintelor de stricta specialitate se dobandesc astfel si cunostinte legate de modul de redactare si de prezentare a unei probleme, aspecte la care candidatii la diferite concursuri sunt in general deficitari. De asemenea, in cadrul etapelor de lucru cerute de rezolvarea unei probleme, deosebit de importante sunt verificarea si interpretarea rezultatelor.

Tinand seama de scopul urmarit, prezenta lucrare nu constituie un manuala de fizica sau o culegere de probleme, ci o sinteza a cunostintelor si procedeelor necesare rezolvarii problemelor.

Este de retinut faptul ca problemele prezentate au doar scopul de a sustine textul, ele constituind numai exemple de calcul.

Lucrarea se adreseaza celor care au un grad mai ridicat de cunostinte (candidatilor la diferite examene, olimpiade, concursuri de admitere in invatamantul superior); ea mai poate fi folosita insa si de studentii din invatamantul superior tehnic, referirile cu caracter general fiindu-le si acestora de mare utilitate.

Prin modul in care a fost conceputa, apreciem ca aceasta lucrare va putea fi de folos cadrelor didactice din invatamantul mediu si chiar din institutele de invatamant superior, deoarece din continutul ei rezulta modul in care trebuie rezolvata, redactata si prezentata o problema.

O importanta deosebita s-a acordat corelarii cunostintelor de fizica cu cele de matematica, folosirii cunostintelor de matematica asimilate intr-o anumita etapa cu cele de fizica dobandite anterior. Acest lucru, deosebit de important, este in general neglijat, in mintea multor elevi ramanand intiparita ideea ca anumite probleme de fizica se rezolva cu un bagaj redus de cunostinte matematice, corespunzatoare anului de studiu in care le-au fost predate. Ori, este cunoscut faptul ca, la diverse concursuri, mai ales cele din ultimii ani de liceu si cele de admitere in invatamantul superior, se dau probleme complexe a caror rezolvare reclama folosirea tuturor cunostintelor pe care le au candidatii in etapa respectiva.

Tinandu-se seama de pretentiile si nivelul ridicat al anumitor concursuri de fizica nationale, internationale, olimpiade si cele de admitere in invatamantul superior, am considerat utila introduccerea unui capitol care sa cuprinda anumite cunostinte speciale, frecvent intalnite la asemenea manifestari, cunostinte care, in general, nu sunt predate in clasa.

O caracteristica a problemelor ce se dau in ultima vreme la diverse concursuri o constituie folosirea in cadrul unei singure probleme a unor cunostinte din mai multe capitole ale fizicii(mecanica, caldura, electricitate etc.).

Enunturile problemelor, fie originale, fie reproduse din reviste sau lucrari de specialitate, sunt prelucrate si adaptate scopului urmarit in capitolele in care au fost prezentate ca exemple.

Din punctul de vedere al formei de prezentare lucrarea este structurata astfel: in primul volum, care contine patru capitole, sunt prezentate notiunile fundamentale ale fizicii, bazele metodologiei de rezolvare a unei probleme precum si o clasificare a problemelor de fizica pe criteriul gradului lor de dificultate(metoda si cunostinte).


Dupa insusirea acestui material considerat ca fundamental, cititorul poate trece o etapa superioara de pregatire studiind materialul cuprins in cel de-al doilea volum al lucrarii. Aici sunt prezentate in primul capitol o serie de cunostinte necuprinse sau tratate mult prea superficial in manuale, dar strict necesare pentru abordarea problemelor date la concursuri de prestigiu; in cel de-al doilea capitol sunt prezentate o serie de probleme in care intervin calcule denumite de noi “speciale”, ce pot crea greutati din punct de vedere matematic celui ce rezolva o problema de fizica si este neavizat in acest sens.


AUTORII